ولادت خانم حضرت معصومه س....

ولادت خانم حضرت معصومه س را به اقای جان امام عزیز تر از جانمان هشتمین نور هدایت امام رضا ع و صاحب زمان روحی فدا تبریک و تهنیت عرض میکنیم...در روایتی از ان امام امده هرکه اورا زیارت کند از برای اوست بهشت ....دوران هشت ساله دفاع مقدس در یاد و خاطر مردم ثبت است .اما برای رزمندگان وکسانی که بیشتر ان هشت سال را در جبهه ها بودن هر روز و ماهش دریاد و خاطرشان ثبت است ..لیکن از اواخر تیر ماه 67 و مرداد ان سال یاد اور خاطرات زیادی است برای جا ماندگان از غافله روز قبول قعطنامه واتفاقات بعد از ان هجوم مجدد ارتش بعث از کل خطوط دفاعی و رد شدن از خطوط رزمندگان و در خطر افتادن مجدد خرمشهر و سقوط ان و میشه گفت ارتش بعث مناطقی را که بعد از قبول قعطنامه اشغال کرد در بعضی جاها حتی از اول جنگ هم بیشتر پیشروی کرده .که در خیال باطل خود قبول قعطنامه را نشانه ضعف رزمندگان دیده و از فرصت استفاده کرده که به خیال خودشان با هجوم مجدد و پشتیبانی جهانیم که داشت کار را یکسره کند .و با پیشروی منافقین در غرب و اشغال شهر اسلام اباد این خیال باطل بیشتر برایشان تقویت شد. اما غافل از پیمانی بودن که بین امام و امت از همان شروع انقلاب بسته شده بود.ان پیام تاریخی امام امت در مورد قبول قعطنامه و پیام برای رزمندگان حاضر در صحنه که فرزندان خود را به مقاومت و پایداری پیام داد .که بار دیگر جهان دید قدرت امتی را که با توکل به خدا و پیروی از امام خود نگذاشتن دل دشمنان شاد شود .در ان روزهای پایانی دفاع مقدس پارکابیهای شهادت هم سوار شدندو به دیدار حضرت حق رفتند.و چه زیبا گفت امام امت .خوشا انان که با شهادت رفتند..یاد کلیه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گرامی باد ..یاد شهید حاج محسن دین شعاری جانشین گردان تخریب که برای تمام رزمندگان لشگر 27محمد رسول الله ص نامی اشناست حاج محسن . که سالگرد شهادت او در عملیات نصر7 است.شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا صلوات ./علی ازیر

/ 0 نظر / 30 بازدید