هفت سین های دفاع مقدس......

نیازی به تقویم نبود .حساب روزهای سال را داشتی از برای اینکه فرق دیروز و امروز را در خود ببینی ایا رشدی کردی .سفره نعمت باز بود.همه چیز رنگ و بوی خدای داشت .از کوچک ترین کار تا بزرگ ترین ان .همه چیزوهمه کس رنگ و بوی خدای داشته .فضای معنوی و عطر دل انگیز ایثارو شهادت حاکم در دوران دفاع مقدس هر الودگی را ژاک میکرد. روح و روان انسان را صفا میدادو اماده پرواز میکرد پذیرفتگان و قبول شدگان این امتحان اعظیم الهی را .انهایی که با نثار خون خود کشورشان را بر بال ملائکه نشانند .مصداق بارز ان روایت که هر روزی از عمر خود که در آن گناه نباشد عید است و هر روز رزمندگان عید بود . نوروز سال 61 عملیات فتح المین و عملیاتهای دیگر که حال و هوای خاص خودش را داشت .یاد مقر گردان تخریب بخیر .یاد حسینه گردان که همچون نگینی در وسط مقر میدرخشید و سجدگاه یاران خمینی بود .یاد ان همه خوبی یاد ان سنگر تکانی ها برای عید.عیدی دادن و عیدی گرفتن از شهدا .یاد گریه کردنهای سر سفر هفت سین بیاد یاران سفر کرده که سال قبل در بین ما بودنند .یاد دیدو بازدیدهای سنگر . اگرچه سفره هفت سینمان از سین های همیشگی خالی بود اما پر بود از ایمان و عشق  و وفادرای در وجودمان موج میزدعید نوروزمان همیشه با بوسه های گلوله همراه بود ولی هر روزمان نوروز بود.شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا صلوات./ علی ازیر

/ 0 نظر / 16 بازدید